Privacybeleid van de Palliapro-website

 

I / Het doel van het privacybeleid

 

Dit privacybeleid is opgesteld om de gebruikers van de Palliapro-website, die eigendom is van en beheerd wordt door de Brusselse Federatie voor Palliatieve Zorg, te informeren over het volgende:

 

– De persoonsgegevens die door de website worden verzameld

– Het gebruik dat van deze gegevens wordt gemaakt

– De toegang tot deze gegevens

– De rechten die de gebruikers van de website hebben

– Het beleid met betrekking tot het gebruik van cookies

 

II / Toepasselijke wetgeving

 

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming is dit privacybeleid onderworpen aan de volgende voorschriften.

 

Persoonsgegevens zijn :

 

– op een wettige en transparante manier worden verwerkt ;

– verzameld voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en zullen niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met die doeleinden. Overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de GDPR wordt de opslag en verwerking van dergelijke gegevens voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden niet beschouwd als onverenigbaar met de oorspronkelijke doeleinden;

– adequaat, ter zake dienend en beperkt tot hetgeen noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt

– accuraat, en waar nodig geactualiseerd. Alle redelijke stappen zullen worden ondernomen om gegevens te corrigeren die onjuist zijn in verband met het doel waarvoor zij worden verzameld;

– worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren gedurende een periode die lang genoeg is voor de verwerking;

– worden verwerkt op een wijze die de beveiliging van de gegevens garandeert, ook ten aanzien van ongeoorloofde of onwettige verwerking, verlies of vernietiging van de gegevens, hetzij per ongeluk, hetzij opzettelijk.

 

III / Toestemming

 

Door de website van Palliapro te gebruiken, stemmen gebruikers in met :

 

– alle voorwaarden die in dit privacybeleid zijn opgenomen;

– het verzamelen, gebruiken en opslaan van de in dit privacybeleid vermelde gegevens.

 

 

IV / Verzamelde persoonsgegevens

 

Tijdens het navigeren op de website van Palliapro worden verschillende persoonsgegevens van de gebruikers verzameld.

 

De volgende technische gegevens worden automatisch verzameld:

– type browser, mobiele telefoon of computer, IP-adres en geschatte locatie, taal, datum en tijdstip van toegang, besturingssysteem en mobiel netwerk.

 

De volgende gegevens worden niet-automatisch verzameld:

 

– het e-mailadres van de gebruiker, indien de gebruiker de resultaten wenst te ontvangen, na het invullen van de PICT-vragenlijst.

 

Er worden geen aanvullende gegevens verzameld zonder u daarvan vooraf in kennis te stellen.

 

V / Verwerking van deze gegevens

 

Persoonsgegevens die op de website van Palliapro worden verzameld, worden uitsluitend verzameld en verwerkt voor de doeleinden die in dit privacybeleid en/of op de desbetreffende pagina’s van de website worden vermeld. De door ons verzamelde persoonsgegevens zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

 

De automatisch verzamelde gegevens zullen in geaggregeerde vorm worden gebruikt voor het tellen van het aantal bezoekers, de tijdstippen en de duur van hun verbinding en hun geschatte geografische locatie.

 

Het e-mailadres van de gebruiker wordt alleen gebruikt voor de automatische verzending van de resultaten van de PICT-vragenlijst.

 

 

VI / Delen van verzamelde persoonsgegevens

 

 

Deze gegevens zullen alleen toegankelijk zijn voor de werknemers die verantwoordelijk zijn voor het Palliapro-project en zullen op anonieme en geaggregeerde wijze aan de subsidiaire autoriteiten worden meegedeeld om het aantal bezoekers op de site, de op de site gekozen taal en hun geschatte locatie te verantwoorden.

 

Bovendien kunnen de verzamelde persoonsgegevens worden gedeeld :

 

– indien de Brusselse Federatie voor Palliatieve Zorg daartoe wettelijk verplicht is;

– indien de informatie nodig is voor een gerechtelijke procedure;

– om de wettelijke rechten van de Brusselse Federatie voor Palliatieve Zorg te beschermen.

 

Afgezien van de situaties waarin dit beleid voorziet, zal persoonlijke informatie in geen geval worden bekendgemaakt of gedeeld met derden.

 

 

VII / Opslag en bescherming van persoonsgegevens

 

De Brusselse Federatie voor Palliatieve Zorg bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld.

 

Wij stellen alles in het werk om deze gegevens te beschermen.

 

 

VIII / Gebruikersrechten

 

Overeenkomstig hoofdstuk 3, art 12-23 van de RGPD, hebben gebruikers van de Palliapro-website de volgende rechten met betrekking tot hun persoonlijke gegevens

 

– Recht van toegang

– Recht op correctie

– Recht op wissen

– Recht om verwerking te beperken

– Recht op gegevensoverdraagbaarheid

– Recht van bezwaar

 

Om een van deze rechten uit te oefenen, om toegang te krijgen tot uw gegevens, deze te wijzigen of te verwijderen, kunt u ons een e-mail sturen waarop wij zo spoedig mogelijk zullen antwoorden, naar het volgende e-mailadres: info@fbsp-bfpz.be

 

 

IX / Cookiebeleid

 

Een cookie is een bestand dat op de harde schijf van een gebruiker wordt opgeslagen wanneer hij of zij een website bezoekt. Deze cookie maakt het mogelijk de gegevens met betrekking tot het surfgedrag van de gebruiker beter te begrijpen, teneinde hem een betere gebruikerservaring te bieden.

 

De Palliapro-website maakt gebruik van cookies.

 

In overeenstemming met de RGPD kunt u ervoor kiezen gewaarschuwd te worden telkens wanneer een cookie wordt aangemaakt, of de overdracht van cookies door de site volledig uit te schakelen.

 

 

X / Wijziging van het privacybeleid

 

Om te voldoen aan de wet of om wijzigingen in ons proces voor het beheer van persoonsgegevens weer te geven, kan dit privacybeleid regelmatig worden gewijzigd en aangepast. Gebruikers wordt aangeraden dit beleid regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van ons beleid inzake het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens.

 

 

XI / Contact

 

 

Indien u vragen, opmerkingen of verzoeken om verduidelijking/wijziging/verwijdering hebt, kunt u ons schrijven op info@fbsp-bfpz.be.

 

Bron van het model privacybeleid: hellosafe.be