PICT Tool*

* Palliative Care Indicators Tool

Welkom bij de PICT, een interactieve tool waarmee u al in een vroeg stadium kunt beoordelen of de situatie van uw patiënt baat kan hebben bij een palliatieve aanpak.

De Palliative Care Indicators Tool is de schaal gekozen door de Belgische overheid voor de identificatie van palliatieve patiënten sinds 2018 (AR van 21 oktober).

 
Onvermogen om zich te verplaatsen, zich te kleden, zich te wassen en te eten zonder hulp van een derde, vergezeld van ≥ 1 van 6 volgende criteria:

Wil je verder gaan?

  • Download de pdf-versie van de schaal: PICT.pdf

  • Lees een samenvatting van goede praktijken over de identificatie van de palliatieve patiënt en de ontwikkeling van het zorgplan: Fiche_PICT-ACP.pdf

  • Bekijk de PICT-presentatie op het Palliaguide Symposium van 21/05/21: klik hier

  • Bekijk de ACP-talk op het Palliaguide Symposium van 21/05/21: klik hier

  • Lees het onderzoek van prof. Dhr. Desmedt die leidde tot de implementatie van de PICT-schaal: Etude_PICT.pdf

 

Het is waarschijnlijk tijd om vroegtijdige zorgplanning te starten of ACP. Inderdaad, door zo snel mogelijk met deze patiënten in gesprek te gaan over hun wensen en voorkeuren met betrekking tot toekomstige zorg, kan:

– het vergroten van het vertrouwen en de tevredenheid van de patiënt 

– hulpbronnen rationeler gebruiken door te verminderen onder andere therapeutische meedogenloosheid.

ACP helpt ook bij het identificeren en aanpakken van fysieke behoeften en psychosociale aandoeningen van deze patiënten vooraf, om ervoor te zorgen dat betere symptoomcontrole en psychosociale ondersteuning van de patiënt en naasten.

Klik hier voor meer informatie over de ACP.

Aandacht ! Wanneer de PICT een patiënt identificeert als een palliatieve patiënt, het betekent niet:

– dat de patiënt in de komende 6 tot 12 maanden zal overlijden (dit is geen prognostisch hulpmiddel);

– dat de patiënt absoluut moet stoppen met elke behandeling die zou blijven of zijn leven verlengen;

– dat contact moet opgenomen worden met een team gespecialiseerd in palliatieve zorg (sommige patiënten zullen het nodig hebben, terwijl anderen kunnen doorgaan alleen door hun arts en gebruikelijke verzorgers verzorgd mogen worden).

Wil je verder gaan?

  • Download de pdf-versie van de schaal: PICT.pdf

  • Lees een samenvatting van goede praktijken over de identificatie van de palliatieve patiënt en de ontwikkeling van het zorgplan: Fiche_PICT-ACP.pdf

  • Bekijk de PICT-presentatie op het Palliaguide Symposium van 21/05/21: klik hier

  • Bekijk de ACP-presentatie op het Palliaguide Symposium van 21/05/21: klik hier

  • Lees het onderzoek van prof. Dhr. Desmedt die leidde tot de implementatie van de PICT-schaal: Etude_PICT.pdf

 
Voeg een e-mailadres toe