Alles over palliatieve zorg voor de zorgverleners

Als professioneel zorgverlener is palliatieve zorg uw zorg. U bent hierin heel belangrijk.

Palliatieve zorg verbetert de levenskwaliteit van mensen die aan een ongeneeslijke ziekte lijden en van hun omgeving. Dit kan samen met een curatieve behandeling, die zo snel mogelijk wordt opgestart, ongeacht de leeftijd van de patiënt, het type en het stadium van zijn aandoening.

Huisarts

Verpleegkundige

Pediatrie

Patiënt.e / naasten

OVER

Met dit project willen we zorgverleners informeren over het belang van palliatieve zorg en hun de tools geven die hen bij hun werk kunnen helpen. Het is de bedoeling de toegang tot palliatieve zorg voor alle patiënten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verbeteren.

Een initiatief van de Brusselse Federatie voor Palliatieve en Continue Zorg.